ఇండస్ట్రీ వార్తలు

పాలిమర్ లిథియం బ్యాటరీ మరియు లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ మధ్య తేడా ఏమిటి

2022-04-28
వాటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఎలక్ట్రోలైట్ వ్యత్యాసంలో ఉంటుంది. లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ లిక్విడ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది, అయితే ఘన పాలిమర్ ఎలక్ట్రోలైట్ పాలిమర్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీకి ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ పాలిమర్ "పొడి" లేదా "కొల్లాయిడ్" కావచ్చు. ప్రస్తుతం, పాలిమర్ జెల్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతుంది.

లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలలో ఉపయోగించే వివిధ ఎలక్ట్రోలైట్ పదార్థాల ప్రకారం, లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలను ద్రవ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలు (LIB), పాలిమర్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలు (PLB) లేదా ప్లాస్టిక్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలు (PLB)గా విభజించారు. పాలిమర్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీలలో ఉపయోగించే సానుకూల మరియు ప్రతికూల పదార్థాలు ద్రవ లిథియం అయాన్ల మాదిరిగానే ఉంటాయి. సానుకూల పదార్థాలు లిథియం కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్, లిథియం మాంగనేట్, టెర్నరీ పదార్థాలు మరియు లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ పదార్థాలుగా విభజించబడ్డాయి. ప్రతికూల ఎలక్ట్రోడ్ గ్రాఫైట్, మరియు బ్యాటరీ యొక్క పని సూత్రం ప్రాథమికంగా అదే. వాటి మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఎలక్ట్రోలైట్ వ్యత్యాసంలో ఉంటుంది. లిక్విడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ లిక్విడ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ కోసం ఉపయోగించబడుతుంది, అయితే ఘన పాలిమర్ ఎలక్ట్రోలైట్ పాలిమర్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీకి ఉపయోగించబడుతుంది. ఈ పాలిమర్ "పొడి" లేదా "కొల్లాయిడ్" కావచ్చు. ప్రస్తుతం, పాలిమర్ జెల్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతుంది.

పాలిమర్ లిథియం బ్యాటరీ వర్గీకరణ: ఘనం: ఘన పాలిమర్ ఎలక్ట్రోలైట్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రోలైట్ అనేది పాలిమర్ మరియు ఉప్పు మిశ్రమం. ఈ బ్యాటరీ గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద అధిక అయానిక్ వాహకతను కలిగి ఉంటుంది మరియు గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉపయోగించవచ్చు.